AKTIVERAR VATTEN ATT PRESTERA SOM ETT KRAFTFULLT RENGÖRINGSMEDEL

MILJÖVÄNLIGT

 • ech2o börjar som kranvatten och slutar som kranvatten.
 • ech2o eliminerar den miljöpåverkan som ett vanligt rengöringsmedel har.
 • ech2o förbrukar upp till 70 % mindre vatten jämfört med en standardmaskin.

ENKELT OCH EKONOMISKT

 • Reducering av kostnaden för rengöringsmedel, inget behov av det i kombiskurmaskinen.
 • Maximerad produktivitet med upp till 30 %, längre tid mellan tömning och påfyllning av vatten ger Er längre skurtid.
 • Inget tidsspill för hantering av kemikalier, dosering och operatörsträning.

SÄKERHET

 • Inga arbetsskador genom kontakt med kemikalier.
 • ech2o vattnet är helt ofarligt att vidröra.
 • Inga kemrester blir kvar på golven, reducerar fall och halk olyckor.

Fyll tanken med H2O och kör.

Bevisad teknologi, referenser bistår vi gärna med.

 • Maskinen är fylld med vanligt kranvatten.
 • Vattnet tillförs starkt syresatta mikrobubblor = syresatt vatten.
 • Det syresatta vattnet passerar sedan en vattencell där elektrisk ström appliceras.
 • Från vattencellen flyter nu en jämn ström av blandat, starkt laddat, surt och alkaliskt vatten med alla egenskaper som ett normalt rengöringsmedel har.
 • Det laddade vattnet attackerar smutsen, bryter ner den i mindre partiklar, och frigör den från golvytan – vilket gör att rondellen / borsten enkelt skurar bort den lösgjorda smutsen.
 • Efter ca 45 sekunder börjar det laddade vattnet att återgå till vanligt vatten. Allt som är kvar I smutsvattentanken, är vanligt kranvatten med smuts.

Läs mer om Ech2o i denna broschyr