Vi strävar efter att uppfylla och överträffa våra kunders förväntningar och krav.

Vi strävar efter att uppfylla och överträffa våra kunders förväntningar och krav, genom engagerad personal och genomtänkta rutiner. Vi arbetar ständigt med att förbättra våra rutiner för att behålla er som partner i framtiden. Vi erbjuder ett stort urval av Tennants kombiskurmaskiner, singelskurmaskiner, sopmaskiner, städmaskiner, dammsugare, polermaskiner, mattrengöring, utomhusmaskiner och uthyrningsmaskiner. Tennant lämnar 2 års garanti på batteriedrivna maskiner, 1 års garanti på sladdrivna maskiner. 

Vi använder återvinningsbara och miljödeklarerade produkter. Självklart källsorterar vi och arbetar med kretsloppstänkande. Vi beaktar våra leverantörers miljöpolicy och vi strävar efter att ständigt förbättra företagets miljöprestanda.

  • ech2o börjar som kranvatten och slutar som kranvatten.
  • ech2o eliminerar den miljöpåverkan som ett vanligt rengöringsmedel har.
  • ech2o förbrukar upp till 70 % mindre vatten jämfört med en standardmaskin.