Vi strävar efter att uppfylla och överträffa våra kunders förväntningar och krav.

Vi strävar efter att uppfylla och överträffa våra kunders förväntningar och krav, genom engagerad personal och genomtänkta rutiner. Vi arbetar ständigt med att förbättra våra rutiner för att behålla er som partner i framtiden. Vi erbjuder ett stort urval av Tennants kombiskurmaskiner, singelskurmaskiner, sopmaskiner, städmaskiner, dammsugare, polermaskiner, mattrengöring, utomhusmaskiner och uthyrningsmaskiner. Tennant lämnar 2 års garanti på batteriedrivna maskiner, 1 års garanti på sladdrivna maskiner. 

Vi använder återvinningsbara och miljödeklarerade produkter. Självklart källsorterar vi och arbetar med kretsloppstänkande. Vi beaktar våra leverantörers miljöpolicy och vi strävar efter att ständigt förbättra företagets miljöprestanda.

  • ech2o börjar som kranvatten och slutar som kranvatten.
  • ech2o eliminerar den miljöpåverkan som ett vanligt rengöringsmedel har.
  • ech2o förbrukar upp till 70 % mindre vatten jämfört med en standardmaskin.

Cleanea är en fransktillverkad maskin som tillverkar rengöringslösningar av kranvatten, salt och elektricitet. Färdig brukslösning alkalisk PH 10,5-11,5 och desinficerande PH 5-6.

Fyll på flaskor för ytrengöring, städmaskiner, hinkar för moppning. 365 dagar om året tillverkar maskinen de rengöringslösningar man behöver för dagligt bruk och vilket minimerar beställningar, kemikalier som ska transporteras i flera led, lagerhållning och förpackningsavfall. Enkelt att utbilda personalen på 2 produkter och därmed minskar risken för felanvändning.

Alkaliska lösningen används på alla ytor från golv till tak, hårda som mjuka och lämnar inga kemikalierester. Det innebär att man inte behöver efterskölja tex en heltäckningsmatta och lämnar ingen kemikaliehinna som smuts och bakterier kan fasta på.

Desinficerande lösningen används på de ytor som behövs desinficeras och den klarar desinficera en rad olika bakterier och virus bla Coronaviruset.