Maskinen startar inte

Vänligen kontrollera följande:

  • Att nätkabeln till laddaren inte sitter kvar i väggen (gäller inbyggd laddare).
  • Att laddkabeln från laddaren inte sitter kvar i maskinen (gäller extern laddare).
  • Att nödstopp inte är intryckt (gäller inte T2 eller mindre modeller)
  • Att laddaren lyser grönt (färdigladdad) innan maskinen ska användas.
Maskinen startar inte