« Tillbaka

Maskinen doserar ut lite eller inget renvatten

Vänligen kontrollera följande:

  • Att renvattenfiltret är rengjort.
  • Att tillräckligt med vatten finns i renvattentanken.
  • Att doseringsvredet på ventilen inte är nedställt på minimum.
  • Att vattnet är aktiverat på maskindisplayen, testa att tryck på vattenknappen, 1 – 3 lampor som tänds. Lyser ingen är vattnet avstängt.
  • Om ech2o används, kontrollera att ech2o-lampan lyser grönt vid körning (gäller endast ech2o modeller) om inte, genomför spolning (se felsökningsguide för ech2o).
Maskinen doserar ut lite eller inget renvatten

Andra maskiner i denna produktkategorin