« Tillbaka

Maskinen suger inte upp vatten eller lämnar ränder

Vänligen kontrollera följande:

  • Att sugmotorn startar.
  • Att maskinen doserar ut renvatten (om inte så kan det upplevas som att maskinen suger dåligt).
  • Att sugbladen är hela och rena.
  • Att sugskrapan är rengjord.
  • Att det inte är stopp eller hål i sugslangen.
  • Att locket till smutsvattentanken ligger på som det ska och att det inte ligger smuts på suglisten (om inte så drar det tjuvluft).
Maskinen suger inte upp vatten eller lämnar ränder

Andra maskiner i denna produktkategorin